/

    KRUGOVI - Eventi - Otvoreni bazeni

    Kompleks Horizont čini pet otvorenih bazena sa 8 povezanih manjih đakuzi bazena, sa preko 1.100 m2 ukupne vodene površine. Svi bazeni su opremljeni ambijentalnim večernjim svetlima i na zahtev se mogu koristiti za kupanje tokom trajanja događaja.